Επιγραφές και Ταμπέλες Καταστημάτων

Το ΝΕΟ ΚΥΜΑ έχει καταστεί μια από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες στο χώρο της διαφημιστικής προβολής, με περισσότερα από 30 χρόνια σταθερής ανάπτυξης, πανελλαδικά, στην κατασκευή επιγραφών καταστημάτων. 

Μας Εμπιστεύτηκαν

Κάποιοι από τους πελάτες, που μας εμπιστεύτηκαν τη διαφημιστική τους προβολή